Kvinnor diskrimineras i lönesättningen

Rätt till heltid och individuell föräldraförsäkring är förslag från de tre vänsterpartisterna som skrivit denna artikel.I Linköping vill man att alla lägstalöner genast höjs till 15 000 kronor i månaden.

Trots vår jämställdhetslag sker alltjämt lönediskriminering och felvärdering av arbete, alltid till kvinnors nackdel, både i privat och offentlig sektor. Trots en blomstrande ekonomi diskrimineras kvinnor när det gäller lönesättning, likväl som anställningstrygghet, arbetstider och arbetsuppgifter. Vänsterpartiet accepterar inte någon form av diskriminering och inför valet presenterar vi konkreta förslag som skulle innebära ett stort kliv framåt för ett jämställt arbetsliv.

Det krävs stora förändringar i samhället för att komma tillrätta med den systematiska diskrimineringen av kvinnor i arbetslivet. Det krävs både politiska beslut och att frågan prioriteras av fackförbund och arbetsgivare. Ett systematiskt arbete där kvinnors löner närmar sig männens måste innehålla insatser som både tar sikte på lönebildningen, arbetstiderna och fördelningen av betalt och obetalt arbete. Vi har i dag ett bättre ekonomiskt utgångsläge än vi haft på länge. Det finns stora möjligheter till att avskaffa lönediskriminering på ett mer genomgripande sätt.

Vänsterpartiet har under den gångna mandatperioden fått igenom höjda statsbidrag till kommuner och landsting på 16 miljarder. Ett huvudsyfte med de förstärkta statsbidragen var att pengar skulle avsättas för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Så har inte skett i den utsträckning vi hade önskat. Vi vill därför gå vidare och är öppna för att styra statsbidragen så att kommuner och landsting som kan visa att de når resultat i arbetet med att utjämna löneskillnader premieras. Vi vill också avsätta 8 miljarder på fyra år för att höja kvinnors löner i kommunsektorn. Utöver detta behövs ett ekonomiskt utrymme för att ge kvinnodominerande yrken högre löneökningar än arbetsmarknaden i övrigt. Till det vill vi avsätta ytterligare 2 miljarder per år.

Det måste till en ekonomisk omfördelning som minskar löneskillnaderna. Att höja lägsta lönerna är en viktig väg att gå eftersom de flesta låginkomsttagare är kvinnor. Ett av årets förslag från vänsterpartiet i Linköping är att alla lägstalöner genast höjs till 15 000 kronor i månaden, utan att det belastar det ekonomiska utrymme för lönehöjning som förhandlats fram. Vi anser, självklart, att en heltidslön på 15 000 kronor i månaden inte räcker. Vår avsikt är att varje år successivt höja "golvet" för samtliga låga löner. Men också på nationell nivå måste vi fortsätta att satsa på den offentliga sektorn. Fler anställda och högre löner i offentlig sektor påverkar också lönenivåerna i den privata sektorn, eftersom det ökar konkurrensen om kvinnors arbetskraft på hela arbetsmarknaden.

Vi vill ha en lagstiftning som ger kvinnor samma rätt som män till heltid, vi vill ändra arbetstidslagen så att normalarbetstiden för vad som räknas som heltid sänks och vi vill göra föräldraförsäkringen individuell så att vårdnadshavarna delar lika på tiden med barnen. Detta är viktiga verktyg för att öka kvinnors inkomster och få en mer jämställd fördelning av det obetalda arbetet.

Vänsterpartiet går till val med en tydlig ambition och konkreta förslag för att snabba på takten mot ett jämställt arbetsliv. Kampen mot lönediskrimineringen av kvinnor är en kärnfråga för oss som feministiskt parti.
Som förtroendevalda kommer vi att intensifiera arbetet för jämställda löner så att det blir en prioriterad fråga för både politiken och parterna. Vi kräver resultat av oss själva om vi får möjlighet till fortsatt inflytande.

CAMILLA SKÖLD JANSSON, andre vice partiordförande

TORBJÖRN BJÖRLUND och MONICA ERICSSON, riksdagskandidater i Östergötlands län.

Du gillar kanske också...