Sveriges regering har skygglappar

”Alla i södra Libanon är terrorister och kopplade till Hizbollah. Byarna där bör jämnas med marken…”
Citat: Haim Ramon, Israels utrikesminister.

Jag förmodar att den snubben har lite att säga till om i förtryckarstaten Israel. För varför har annars 1000 (officiella siffran) libaneser fått sätta livet till i försvarandet av sitt land? Eller försvarandet och försvarandet, kan en femåring i pyjamas kanske inte räknas som en som försvarar sitt land? Nej kanske inte, men åtminstone är det den typen av hemska terrorister som Israel släppt sina bomber över.

Hizbollah är en folkvald organisation med 8/% av det libanesiska folkets röster och som därför sitter i regeringen. Bland väljarna återfinns sunni- och shiamuslimer likväl som kristna. Högern spyr galla över den organisation som i Libanon har status som befrielserörelse, och även därför har rätt att inneha vapen. Jag delar inte Hizbollahs åsikter och försvarar inte heller Hizbollah. Det jag försvarar är motsåndskampen mot en terrorstats övergrepp, det jag försvarar är rätten till motstånd och nationellt självbestämmande.

I ungefär en månad har kriget fått fortgå, utan att den svnska regeringen agerat. Man sitter, istället för att fördöma Israel, i möten om vem som ska bistå med pengarna för att återuppbygga Libanon. Det Libanon som Israels krigsmakt bombat sönder och samman till ett närmast medeltida tillstånd. Utan bostäder, utan infrastruktur, och utan tillgång till rent vatten. Man har bombat landet till kaos och detta utan att det fått effekter på omvärdens otäckt tysta regeringar. Vem ska betala återuppbyggnaden av det libanesiska samhället? Libaneserna, västvärlden? Nej, vi måste kräva att det ska Israeliska staten göra!

Vapenvila råder på pappret sedan i måndags, men en timme efter påbörjad vapenvila släpper Israel åter nya bomber mot den libanesiska befolkningen, avfyrar Israel åter raketer mot oskyldiga barn, kvinnor och män. I en månad har kriget pågått och under samma tid har Israel trappat upp attackerna mot Gaza i Palestina. I hopp om att detta ska hamna i skymundan när fokus ligger på Libanon och Hizbollah. Nya attacker på det Palestina som den senaste tiden även står utan internationellt bistånd och därför kanske också är mindre intressant för bland annat svensk och europeisk media. Denna Palestina-bojkott som lett till att statligt anställda jobbat fem månader utan inkomst, som lett till att man inte har råd att hela tiden rusta upp den infrastruktur som Isreal kontinuerligt förstör, som lett till att nu halva den palestinska befolkningen lever under fattigdomsgränsen.

Sverige måste fördöma den Israeliska staten och kräva att de retirerar från de ockuperade områdena i Libanon och Palestina!
Israel måste betala krigsskadestånd till Libanon!
Israels regering och generaler måste dras inför rätta!

Kajsa Lundell Karlberg, Ung Vänster

Du gillar kanske också...