Läxförbud betyder lika möjligheter

Den 2/6 srev Dag Elfström en insändare i Extra Östergötland och kritiserade vänserpartiets förslag om att avskaffa läxorna i grundskolan. Här svara Elin Melander.

Ytterst få vuxna skulle acceptera att en stor del av arbetet förläggs till fritiden, men det är vardag för skoleleverna. Ett otidsenligt system som skapar stress och står i vägen för en bra och meningsfull fritid. Det är helt enkelt inte rimligt att elever inte ska få ha någopn reglerad arbetstid, aldrig få känna sig riktigt lediga! Barn borde ha rätt till att kunna utveckla sina intressen utanför skolan, och då behövs tid som är fri på riktigt.

Varannan flicka och var femte pojke är alltid eller ofta stressad i skolan. 1999-2004 ökade andelen elever i grundskolan som alltid eller ofta är stressade från 20 till 30 pörocent, enligt siffror från Skolverket. Stressrelaterade sjukdomar bland elever blir också allt vanligare. Många lider av huvudvärk, sömnstörningar, magproblem och yrsel. Visst tar man in mer kunskap ju mer man pluggar, men det får ju också finnas någon slags gräns för vad som är rimligt och på vilket sätt inlärningen ska gå till.

Kravet om att avskaffa läxorna handlar inte om att släppa kraven i skolan utan det handlar om att ge alla samma möjlighet ett nå upp till de krav som finns. Många lärare tycks ge läxor av slentrian, utan att det ens har någon större betydelse för själva undervisningen. Det kan handla om att man ser det som ett sätt att ge föräldrarna inblick i vad barnen gör i skolan, eller i värsta fall ett sätt att kompensera undervisningens pedagogiska brister genom att skjuta över ansvar på föräldrarna. Även om läxorna ses som elevens ansvar fungerar det inte så i praktiken. Och eftersom föräldrar har helt olika förutsättningar att hjälpa till med läxläsning förstärker läxorna ojämlikheten i skolan. Alla har inte samma möjlighet att få stöd och hjälp hemma. Vi anser att undervisningen skall ske i skolan där alla har samma förutsättningar.

Om nu skolan vill att eleverna ska arbera individuellt med inläsning och innötning av kunskaper, då får man väl skapa utrymme för det i skolan och inte förskjuta pluggandet till hemmet. Det är ju just i hemmet som fritid och skola flyter ihop, och skapar en känsla av att aldrig vara ledig. Hur många har dessutom en bra studiemiljö hemma? De flesta blir störda av syskon och föräldrar på ett eller annat sätt.

Grundksoleelever ska utan dåligt samvete kunna ägna kvällen åt att umgås med vänner och familj. Elever lär sig inte mer utav mer läxor och mer disciplin, det behövs fler lärare och mindre klasser.

Därför kräver vi 200 000 nya jobb i offntlig sektor och ett avskaffande av läxorna.

Elin Melander

Du gillar kanske också...