Vi ungdomar är nya underklassen

Att stoppa misären för oss ungdomar går inte genom att avskaffa Las, det gör man genom att ge människor riktiga jobb. Det menar Elin Melander och Jonas Hasselqvist, Ung Vänster.

Vi ungdomar är den första generationen sedan andra världskriget som har det sämre än våra föräldrar. Under hela vår skoltid har vi levt med ständiga nedskärningar. Vi går i klasser med i bland fler än 30 elever. Om någon av oss ramlar och behöver gå till skolsyster är vi tvungna att se till att det är på någon av de tre dagar i veckan som skolsyster är där. Samma sak om vi eller någon av våra klasskamrater behöver uppsöka kuratorn.
Är det meningen att man helt enkelt får må dåligt vissa dagar? Vi får leva med toaletter som är så vidriga att många av oss håller oss hela dagen för att slippa gå in där. Klotter och skadegörelse hör till vardagen, då det inte finns vuxna i närheten.

Det skolan behöver i dag det är fler lärare, fler vaktmästare, fler kuratorer – fler vuxna helt enkelt. Ytterligare ett problem är när man kommer tillbaka till skolan efter ett lov eller en helg och den är svinkall. Av besparingsskäl tvingas skolorna skruva ner värmen under lov och helger, och det kan dröja tills tisdag eller onsdag innan skolan når normaltemperatur. Vi har erfarenhet av lektioner som blivit inställda för att det varit ovanligt kallt på lovet och att det bara varit 7–8 grader varmt i lektionssalen måndagen efter. Det ger förödande konsekvenser för undervisningen.

Något måste göras för att vända utvecklingen. Mer pengar till skolan!

När skolan slutat finns sällan något att göra, då fritidsgårdarna läggs ner. I brist på annat att göra på fredakvällen går supandet ner i åldrarna, skadegörelsen ökar och rapporter om gäng med 10–12 åringar som begår brott har blivit vardag. Det behövs ett Ungdomens hus i varje kommun, ett hus av ungdomar för ungdomar med tillgång till vuxna att prata med. Så att det finns någon som bryr sig.
I dag är det dessutom för dyrt för många att hålla på med någon idrott, eller så finns det ingen idrottsförening i närheten. Det är också viktigt när man pratar om idrottslivet att man tar med ett feministiskt perspektiv. Att damidrott konsekvent ställs åt sidan till förmån för herridrott är en orättvisa som måste bekämpas. Vi accepterar inte att de sporter som tjejer främst utövar ges mindre uppmärksamhet, resurser och värderas konsekvent lägre. Det behövs mer pengar till idrottsföreningarna och då speciellt till damidrotten.

Ingen ska vara utesluten bara för att den inte har råd. På samma sätt ska det finnas kommunala gym, bad och idrottsanläggningar med priser på en rimlig nivå. I dag är studiemedlen sämre än på 60-talet. Genomsnittsstudenten går back med tusen kronor i månaden. De flesta av oss är över 20 har inte ens råd att gå till tandläkaren. Vi ungdomar har blivit den nya underklassen.

Att studera är en heltidssyssla som inte får nedprioriteras. Studiemedlet bör vara anpassat så att man inte är tvungen att jobba extra om man studerar på heltid. Att satsa på studenterna är en investering för framtiden. Samhället gynnas av, och Sverige tjänar på, att ha en välutbildad befolkning. Höjda studimedel är en klassfråga, tjockleken på plånboken ska inte få avgöra vilka som studerar på högskolan och inte. Det krävs krafttag för att minska den sociala snedrekryteringen till universitetsvärlden och på sikt bör man införa studielön istället för studielån. I dagsläget är det akut med en höjning av studiemedlet och därför är de 300 kronorna i vårbudgeten ett steg i rätt riktning, men långt ifrån nog. Studiemedlen behöver höjas med åtminstone 1 500 kronor i månaden, det kravet står fast.

När det sedan är dags att komma ut i arbetslivet så kommer nästa bakslag, var är jobben? Inte här i alla fall. Till råga på allt elände har centern kommit med ett förslag. Förslaget innebär att man för alla under 26 år kör en ångvält över Las – lagen om anställningsskydd. Las gör att man inte ska kunna bli sparkad utan anledning. Nu vill centerpartiet göra oss ungdomar till andraklassens medborgare. Får centern som de vill ska vi kunna sparkas direkt utan anledning under två års tid. Det Sverige behöver är fler jobb, en utbyggd välfärd och fortsatt trygghet på arbetsmarknaden.

Det är dags att vända utvecklingen och stoppa välfärdsslakten. Att stoppa misären för oss ungdomar går inte genom att avskaffa Las, det gör man genom att ge människor riktiga jobb. Ung Vänster och vänsterpartiet kräver 200 000 nya jobb i offentlig sektor.

Elin Melander och Jonas Hasselqvist

Du gillar kanske också...