ÅRSKONFERENSEN

Lördag 25 mars genomfördes vår Distriktsårskonferens i ett underbart vinterväder, fast våren borde vara i antågande. Vi var på Vadstena Folkhögskola, belägen oerhört vackert precis vid Vätterns strand. Camilla Sköld-Jansson från PS VU gästade oss och var också mötesordförande tillsammans med Monica Lantz från partiföreningen i Vadstena.
De vanliga punkterna, som verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan och budget fanns med. Men vi fastställde också de slutliga Riksdags- och Landstingslistorna och debatterade en organisationsöversyn som ska sättas i sjön under året.
Berättelser, planer, bokslut och budget fastställdes utan större förändringar.

5 motioner behandlades.
Per-Åke Andersson föreslog inrättandet av ett Jämställdhetspris. DS föreslog, med vissa modifieringar, att bifalla motionen, vilket också årskonferensen gjorde.
Norrköpings pf hade lämnat in två motioner; en om kollektivavtal där de yrkade på att ala kommuner och landsting ska verka för att krav på dessa ska skrivas in i offentliga upphandlingar.
Den andra handlade om feministiskt ansvarig i DS och det internfeministiska arbetet. DS föreslog att båda skulle anses besvarade med hänvisning till att sådant arbete redan genomförs. Det blev också konferensens beslut.
Ung Vänster hade lämnat in två motioner om talarstatistik på möten, antal kvinnor och män som yttrar sig, och höjt bidrag från distriktet till Ung Vänster.
Den första föreslog DS skulle anses besvarad och den andra föreslog man avslag på. Årskonferensen gick på DS linje. Talarstatistik anses positivt och relativt enkelt att ordna.

När det gäller bidraget till UV så är det något större än förra året, men med tanke på valåret och distriktets ekonomi är det svårt att nå den föreslagna nivån nu.

Diskussionen om organisationsöversynen blev relativt lång och dessutom med många bra inlägg. Beslutet blev att DS får i uppdrag att arrangera en halvårskonferens i oktober –november för att utvärdera valet och tillsätta uppdrag inom Landsting och region. Deesutom fick distriktets valberedning i uppdrag att förbereda dessa val.

Vi valde också en ny Distriktsstyrelse, som ser ut så här:

Ordförande: Lotta Heelge, Norrköping (omval)

Ordinarie: Monica Ericsson, Linköping (omval)
Peter Karlberg, Motala (omval)
Lelle Karlsson, Norrköping (nyval, tidigare ersättare)
Per-Johan Fjellström, Åtvidaberg (nyval)
Åsa Walan, Linköping (nyval)
Florian Wendorff, Linköping (nyval)
Elin Melander, Norrköping (nyval)

Ersättare: Hawkey Franzén, Ödeshög (nyval)
Tomas Zandén, Kinda (nyval)

Till revisorer valdes:
Ordinarie: Lotta Andersson, Norrköping (omval)
Åke Grönqvist, Åtvidaberg (omval)
Ersättare: Kerstin Olefalk-Palm (omval)

Till valberedningen valdes:
Kerstin Hildebrand, Norrköping (omval)
Björn Alling, Linköping (omval)
Monika Lantz, Vadstena (omval)
Ester Andréasson, Linköping (omval)
Isa Yalman, Norrköping (nyval)

Till slut diskuterades två förslag till uttalande; ett om Neuron, det förarlösa planet, och ett om prostitutionen under sommarens Fotbolls-VM. Det första om Neuron beslutade konferensen att inte ta överhuvudtaget. Ett kritiskt uttalande, som det var formulerat, rimmade illa med att PS gått med på att finansiera projektet, dessutom ligger SAAB i vårt distrikt så det upplevdes som för kontroversiellt. Det andra, en protest mot bordellverksamhet och prostitution under Fotbolls-VM i Tyskland i sommar, antogs efter vissa smärre ändringar.

Sammantaget en mycket lyckad årskonferens i trevlig miljö och med mycket god mat, speciellt efterrätten(!), som gav oss ett lyft inför kommande prövningar.

Du gillar kanske också...