Köp inte snittblommor!

I Corren har en liten debatt om snittblommor från Afrika och Sydamerika förekommit. Även Ung Vänsters Kajsa Lundell Karlberg har gjort ett inlägg som ni kan läsa här.
Att göra som Jonas Pettersson vill är naturligtvis bra för den enskilde ägaren till blomodlingarna i Sydamerika och Afrika, han kommer att tjäna pengar. Men jag anser att det är Annika Lillemets som lägger fram de kloka argumenten. Som hon skriver, drabbas arbetarna och kvinnornas barn av de enorma mängder gifter som sprutas ut över blommor och arbetare. Som hon skriver, är lönen låg, rent förnedrande skulle jag vilja påstå. Som hon också skriver drabbas befolkningen i flera av länderna av vattenbrist. Rent vatten är något människan inte klarar sig utan.

Jonas Pettersson anser det alltså solidariskt att köpa snittblommor. Jag undrar vad han tänker på. Det är knappast så att man i Sverige för 150 år sedan fick välstånd. Det är något som framförallt arbetarna byggt upp, genom att organisera sig i fackförbund. Skulle vi genom att köpa snittblommor bli solidariska så skulle det behövas fungerande fackförbund även i de länder som producerar blommorna. En lön som räcker till familjens behov, och en god arbetsmiljö fri från livsfarliga gifter skulle då vara självklara krav. Att det är förenat med otroliga risker att vara fackligt aktiv i de flesta av dessa länder är väl då en anledning så god som någon att avstå från snittblommor. Utan att krav ställs från arbetarna om högre löner etc. kommer knappast arbetsköparen höja lönerna.

Naturen är än så länge något vi har att tillgå, om än inte den svenska vintern är särskilt färgsprakande. Jag tycker att naturen är något vi ska försöka värna så långt det går. Att köpa exempelvis blommor som kräver flygtransport ser jag då som vanvettigt. De gifter som krävs i odling och transport, och det sätt på vilket arbetare behandlas undergräver vid närmare eftertanke det vackra i själva blomman.

Kajsa Lundell Karlberg Ung Vänster

Du gillar kanske också...