Kollektivtrafik, alla i arbete och lokal demokrati

Vänsterpartiet Östergötland delar de visioner, mål strategier som finns i remissutgåvan av RUPen. De största utmaningarna för att kunna realisera detta är:

  • Att få till stånd en fungerande kollektivtrafik i hela regionen till en rimlig kostnad för resenärerna.
  • Att få en stor andel av de långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna tillbaka till arbetslivet.
  • Lokal förvaltning och utvecklande av lokal demokrati

Ovanstående är kontentan an Vänsterpartiets remissvar på den regionala utvecklingsplanen (RUP:en) som Östsam föreslår.

Du kan läsa hela remissvaret som pdf om du ”laddar ner bifogad fil” nedan.

Du gillar kanske också...