Familjerättskonferens i Stockholm

Inbjudan till konferensen kom från Tasso Stafilidis, Riksdagsledamot och ansvarig för rättsliga frågor, lagutskottet, och Anastasia Swärd Lindblom, Politisk sekreterare i civilrättsliga frågor.

Föräldrars berättelser om genomgångna vårdnadsutredningar och juridiska processer, under en hearing i våras, visade att det i många fall finns stora brister, både på kompetens och resurser hos socialtjänst och domstolar.
Problemen är så pass stora att det inte längre går att bortse från dem, säger bl.a. Tasso Stafilidis. Man har studerat hur 1998 års lagstiftning fungerat i praktiken och inser att förbättringar måste göras, kritiken mot nuvarande lagstiftning är hård. Hearingen och möten med myndigheter visar att ansvariga personer förbiser barnens bästa och i vissa fall t.o.m. medverkar till övergrepp, på redan utsatta barn.

Jag och Monica hade en mycket intressant och givande dag, tillsammans med människor från Umeå i norr till Lund i söder. Det var en trevlig och kamratlig stämning trots att vi tog upp många tunga och svåra frågeställningar.

Läs hela rapporten – klicka på ”Ladda ner bifogad fil” nedan!

Lottie Broman och Monica Gustavsson

, Vänsterpartiet i Finspång

Du gillar kanske också...