Bidra till valfondsinsamlingen i länet – stärk Vänstern!

En viktig del i valrörelsen är naturligtvis ekonomin. Vi har därför beslutat att redan nu starta upp en Valfond (pg: 13 65 50-1) som ska förstärka ekonomin på framförallt distriktsnivå.
Du som kan avvara pengar till en bra vänstervalrörelse, gör så här:
Ta ett vanligt postgiroinbetalningskort, fyll i Vänsterpartiet i Östergötlands postgironummer: 13 65 50-1, skriv Valfond i meddelanderutan, fyll i namn mm. och valfritt belopp. Betala in vid lämpligt/lämpliga tillfällen.

Alla bidrag är givetvis frivilliga och var och en får bedöma sin egen möjlighet att bidra, ingen ska behöva känna sig tvingad. En personlig insats i verksamheten är lika mycket värd många gånger, och insatser kommer att behövas i valrörelsen.

Vill du göra en personlig arbetsinsats för vänsterpartiet den närmaste tiden vänd dig till distriktsexpeditionen (adress nederst på sidan) eller partiföreningen i din kommun!

/P

Du gillar kanske också...