Vem ska bestämma om hälso- och sjukvården?

Det funderar Björn Grip, vänsterpartiets gruppledare i landstinget över och fortsätter:
Häromveckan deltog jag i ett ledningsseminarium kring landstingets ledning och styrning. Ledande politiker och tjänstemannaledningen deltog. Den övergripande frågan var – Hur gör vi för att styra landstinget (ännu) bättre?
Östergötlands landsting har sedan början av 90-talet styrts utifrån en beställar – utförarmodell. En modell som på sina håll fungerat väldigt dåligt….

/P

Du gillar kanske också...