Vänsterpartiet är ett brett vänsterparti!

Den senaste tiden har media rapporterat om olika ”avhopp” från Vänsterpartiet i länet. En beskrivning som ofta söker sensationer för att spetsa till rapporteringen.
— Ett inslag i Radio Östergötland 2005-11-10 handlade om det som föranledde uttalandet. Du kan nå det här: Länk

Från Vänsterpartiets sida har det en längre tid stått klart att vi kommer att ha företrädare som väljer att inte fortsätta med sina uppdrag, så är det inför varje mandatperiod.
Det som är annorlunda den här gången är att vi har fler företrädare som gör det av rent politiska orsaker.

Sedan Vägval Vänster uppstod har en minoritet i partiet försökt att, ofta via media, påverka andra företrädare att ändra inställning i några viktiga frågor. När tiden gått har det dock blivit allt mer klart att det är en väldigt liten minoritet.

Några företrädare har, som vi uppfattat det, arbetat utifrån en strategi som går ut på att ge en felaktig bild via media för att den vägen påverka partiets medlemmar. Inte alla, men tillräckligt många för att det tydligt ska framgå att det är genomtänkt.

Grundproblemet är dock att dessa företrädare genom sina beslut i olika sammanhang, där de företräder partiet, inte lyssnat på medlemmarna, utan i efterhand försökt förankra beslut som tagits. Detta har undergrävt förtroendet för dem, och som en konsekvens kommer de högst troligt inte att bli valda för en period till. Med den insikten är det naturligt att man tar beslut om att inte ställa upp nästa mandatperiod.

Vi har i Vänsterpartiet under en period haft mycket diskussioner om vår Landstingspolitik. På våra årskonferenser har just Landstingspolitiken stått i fokus. I samband med arbetet med våra regionala program har de skiljelinjer som finns i partiet blivit mer tydliga och de åsikter som framför allt Björn Grip gett uttryck för har stadigt fått minskat stöd. Vår politik slås fast på valkonferensen och det är medlemmarna som beslutar hur programmen ser ut.
Kritik har också framförts mot det sätt som samarbetet har fungerat i Landstinget, med (s). Inte minst i det nu aktuella fallet med Ronald McDonald Hus.

Vänsterpartiet uttrycker i sina kommande program både visioner och dagsaktuella ställnings-taganden. Vi har lång erfarenhet av samarbete med andra partier och är medvetna om att kompromisser alltid måste göras för att komma vidare i ett politiskt arbete. Det är dock alla partiers skyldighet att redovisa vilken politik vi i grunden vill få gehör för. De företrädare vi väljer måste naturligtvis känna sig bekväma i sin roll och vara säkra på att de framför partiets politik.

Det är viktigt för oss att många får framföra sina åsikter innan vi tar beslut men när ett beslut är taget måste det också accepteras och följas, så fungerar demokratin även i ett brett vänsterparti!

Lotta Heelge
Sara Danielsson
Ricardo Olivares
Torbjörn Björlund

Distriktsstyrelsens Arbetsutskott
Vänsterpartiet i Östergötland

Du gillar kanske också...