Vänsterpartiets kommundagar

Vänsterpartiets kommundagar hölls 24-25/9 i Örebros nya kongresscentrum Conventum. C:a 350 kommun- och landstingspolitiker hade samlats för att lyssna till föredrag och seminarier och för att föra en dialog om hur vi ska utveckla kommun- och landstingspolitiken.
Stämningen var på topp och det utvecklingsbara i partiets poltik betonades. Vissa skiljelinjer syntes naturligtvis, men en massiv vilja fanns att ta kommundagarna som utgångspunkt för en fortsatt utveckling av paritets politik. Ett huvudtema för kommundagarna var ansvarsutredningen där vår ledamot Hans Andersson (Ludvika) höll en mycket engagerad och rolig inledning, som följdes av geriatrikprofessorn Yngve Gustafsons lika engagerade föreläsning om äldrevården ur ett genusperspektiv.

Tre olika seminariepass med 19 seminarier tog vid. Själv deltog jag på seminarier om ”Privatiseringens pris” om konsekvenserna av privatiseringarna i Stockholms stad, ett seminarium om ”Offentlig upphandling – hinder eller möjlighet?”, samt ett seminarium om ”Välfärdens framtida finansiering”

Vi hann också med ett stort torgmöte på lördagen, där Pernila Zethraeus och Elise Norberg talade.

Några bilder från kommundagarna kan ni se i vårt bildgalleri.

Ni kan också läsa/ladda ner pdf-filen med det förslag till ”Vänsterns ekonomisk-politiska vägval” om ni klickar nedan:

/Peter Karlberg, Motala.

Du gillar kanske också...