Nominera innan 3 oktober!

Vänsterpartiets kongress äger rum 5-8 januari 2006 i Göteborg.
Östergötlands partidistrikts valkonferens går av stapeln den 26 november i år i Linköping.
Det är helt avgörande att medlemmarna kommer med nomineringar. 3 oktober är sista datum för nomineringar!
Till partikongressen skall lokalavdelningarna nominera ombud. Val av kongressombud sker sedan i slutna val. Mer info om detta kommer.
#
Till distriktets valkonferens skall lokalavdelningarna utse ombud.
#
Nomineringar till kongressen handlar om alla aktuella val, främst av alla naturligtvis val av partistyrelse för den kommande mandatperioden.
#
Nomineringar till distriktets valkonferens handlar om partidistriktets riksdagsvalsedel och vem som ska företräda oss i riksdagen. Även landstingsvalet ska det nomineras till.
#
Nomineringstiden i båda fallen är satt till 3 oktober då centrala valberedningen respektive distriktets valberedning/distriktsexpen måste ha nomineringarna!
#
Påminner också om att inge synpunkter på de program som ska behandlas på valkonferensen; det hälso- och sjukvårdspolitiska samt det regionalpolitiska programmet. Distritksexpeditionen måste ha synpunkterna hos sig senast 15 september.
#
Det är nödvändigt att dessa tider hålls om förslagen och nomineringarna ska kunna behandlas seriöst.

Du gillar kanske också...