Regionalt program för Östergötland samt Hälso- och sjukvårdspoltiskt program

Distriktsstyrelsen har nu skickat ut två helt nya förslag till program för Östergötland. Ett hälso- och sjukvårdspolitiskt program och ett regionalpolitiskt program.
Två arbetsgrupper har arbetat fram förslag till hälso- och sjukvårdspolitiskt program för Östergötland respektive regionalpolitiskt program.
Hälso- och sjukvårdsprogrammet berör såväl landstings- som kommunpolitiska frågor liksom folkhälsan överhuvudtaget.
Det regionalpolitiska programmet tar upp många nya aspekter.
Synpunkter på programmen som du kan få av din lokalavdelning eller via distriktsexpeditionen ska du skicka till distriktet, adress nederst på sidan senast 15 september.

Programförslagen kommer att behandlas och programmen antas på partidistriktets valkonferens den 26 november.
Välkommen med synpunkter.

Har du frågor om programmen kan du kontakta de båda arbetsgrupperna som bestått av:

Hälso- och sjukvård: Anders Andersson, Emil Berg, Marja Bergström, Sing-Britt Centerfjäll, Sara Danielsson, Monica Ericsson, Ricardo Olivares.

Regionalt: Lelle Karlsson, Torbjörn Björlund, Eva Lindvall.

Du gillar kanske också...