Fler händer, hjärtan och huvuden i äldreomsorgen!

De senaste dagarnas diskussioner kring Norrköpings äldreomsorg föranleddes av länsstyrelsens tillsynsbesök på sjukhemmet Ekhöjden i Sandbyhovsområdet. Länsstyrelsen riktar kritik mot Ekhöjden på flera punkter, främst när det gäller den låga bemanningen. Vänsterpartiet i Norrköping tar denna kritik på största allvar.

Partiet har på nationell nivå stenhårt drivit och även lyckats lösgöra mer pengar till både kommuner och landsting, för att satsa på bl a nyrekrytering. Detta är ett steg i rätt riktning för att åter bygga upp en stark generell välfärd i landet, men inte tillräckligt –  mycket återstår att göra. 

Även i Norrköping kommer det med stor sannolikhet att krävas mer pengar i vården och omsorgen. Här har vänsterpartiet i samarbete med socialdemokraterna och miljöpartiet tagit fram en kommunal budget för 2005 som innebär mer pengar till vård- och omsorgsnämnden.  Men det saknas ytterligare 140-160 miljoner för att nå den så kallade standardkostnaden.

Tidningen Dagens Samhälle (f d Kommun-Aktuellt) har tagit fram siffror som bygger på resultaten för 2002 och visar vad äldreomsorgen i en kommun kostar i förhållande till vad den ”borde” kosta dvs vad som behövs i personalförstärkning för att verksamhetens kvalitet skall förbättras.

Utöver personalförstärkning krävs ytterligare satsningar i form av utveckling av arbetsmiljön för våra medarbetare. I överenskommelse med s och mp i kommunen, har vänsterpartiet fått gehör för att initiera flera försöksprojekt i år, med inriktning på förkortad arbetstid. Där vill vi i minst en enhet per äldreomsorgsområde införa 3-3 systemet (tre dagar arbete följt av tre dagars ledighet), ett system som har lett till förbättrad hälsa och minskad sjukskrivning i de kommuner där det prövats.

Även de allvarliga rekryteringsproblem som kommer att finnas i framtiden pga stora pensionsavgångar, kräver avsevärt förbättrad arbetsmiljö. Det skulle dels underlätta rekryteringen av yrkesutbildad personal till äldreomsorgen dels uppmuntra dem som redan finns hos oss att stanna kvar i yrket.

Det behövs alltså fler händer, flera hjärtan och huvuden inom äldreomsorgen. Det behövs fler anställda som trivs med sitt arbete och därmed i likhet med tusentals andra varje dag utför ett beundransvärt jobb i vården av våra gamla.

Ricardo Olivares

Vice ordförande vård- och omsorgsnämnden

Monica Hagberg

Ersättare vård- och omsorgsnämnden

Norrköping

 

Du gillar kanske också...