Vad får en sjukskriven göra?

Jag har varit sjukskriven i nästan ett år nu, på heltid under första halvan av 2004 och på halvtid sedan i början av augusti. Jag har förstått att varken jag själv eller min läkare avgör behovet av sjukskrivning. Det gör tjänstemän på Försäkringskassan (FK)! Först efter två och en halv månader blev min sjukskrivning godkänd av FK. Så lång tid fick jag också vänta på den första utbetalningen!

Jag är fritidspolitiker och ledamot i bildningsnämnden, kommunfullmäktige och beredningen för barn- och ungdomsfrågor. När jag skulle börja arbeta halvtid kontaktade jag FK för att ta reda på vilka regler som gäller för deltagande i politiska sammanträden. Jag fick svaret att det inte finns några generella regler utan saken prövas från fall till fall, men att det finns risk att ett deltagande ses som att min arbetsförmåga är större än läkarintyget anger. Jag har, delvis på grund av detta besked, lagt mitt politiska engagemang på hyllan tills vidare. Med tanke på FK:s agerande den senaste tiden, när det gäller till exempel kontaktpersoner och ”Hantverksta’n”, skulle jag vilja ha svar på följande frågor:

1. Vad får man som sjukskriven inte göra? När riskerar man att få sin sjukersättning reducerad eller helt indragen?

  • Får man ägna sig åt en hobby, som till exempel att måla tavlor, tillverka smycken, sy och brodera, snickra?
  • Får man ställa ut resultaten av sin hobby och utbyta erfarenheter med och stötta andra i samma situation, exempelvis som i ”Hantverksta’n”?
  • Får man vara med i föreningar? Får man i så fall ta på sig några uppdrag? I vilken omfattning?
  • Får man gå promenader eller träna på gym? I så fall hur ofta?
  • Har jag, som sjukskriven, över huvud taget någon fritid, som jag kan disponera som jag vill?

 2. Anser FK att det är bra om man försöker aktivera sig själv och komma ut och träffa andra människor? (Det är väldigt lätt att bli passiv och folkskygg när man är sjukskriven.) Eller anses man då vara så frisk att man ska börja arbeta/minska sjukskrivningen?

Jag som är sjukskriven måste få veta i förväg vilka regler som gäller. Det ska inte avgöras i efterhand och komma som en ”dom” när mitt sunda förnuft inte överensstämmer med FK:s. Jag tycker att det är jättebra att FK granskar och ifrågasätter. Det finns säkert de som missbrukar systemet. Men det måste vara något fel när man som sjukskriven upplever FK som den största stressfaktorn. Tror FK att det är så att ju besvärligare man gör det för den som är sjuk desto friskare blir hon/han?

Man säger att makt berusar! Hur pass ”nyktra” är FK:s tjänstemän?

Solveig Hansén (v)

Du gillar kanske också...